Landbrug

Letbæk Plast fremstiller en lang række produkter til landbruget

Landbrugserhvervet

Letbæk Plast er kendetegnet ved at kende vore kunders behov og vi fokuserer på at skabe innovative og individuelle løsninger i samspil med vores kunder. Vores produkter bruges bredt i landbruget inden for produktionen af bl.a. mink, fjerkræ, grise og kreaturer.

Vi deltager meget gerne tidligt i udviklingsfasen – ideelt set allerede på idestadiet – da det giver vores produktspecialister og -udviklere muligheden for at bidrage med værdifuld know-how indenfor materialevalg og konstruktion.

Hertil kommer et moderne og effektiv produktionsapparat indenfor både ekstrudering og sprøjtestøbning. Det giver Letbæk Plast mulighed for at rådgive og løse opgaver inden for et bredt spektre af opgaver og muligheder. Det sikrer værdi for kundens endelige løsning.

Vi sætter en ære i at levere kvalitet til tiden, hvilket gennemsyrer alle beslutninger hos Letbæk Plast. Samtidig deler vi gerne ud af vores mange års erfaring indenfor branchen og tilhørende værdikæder – der ofte resulterer i Letbæk Plast fungerer som totalleverandør for vores kunder. En vigtig del af dette er sourcing på tværs af værdikæder.